sep 18

Bramsnæsvig Grundejerforening – Om foreningen

Grundejerforeningen Bramsnæsvig blev grundlagt den 1. september 1962.

Sælen der ligger lidt syd for Ejby havn og efterhånden er blevet ikke alene Grundejerforeningen
Bramnæsvigs, men også hele områdets meget afholdte maskot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens første store opgave var at arbejde for, at det af daværende Rye-Sonnerup kommune planlagte rensningsanlæg i bunden af Bramsnæsvig skulle have en anden placering. Bestyrelsen var af den overbevisning, at den placering, som var foreslået af kommunen, dels ville være til stor skade for vandkvaliteten, da spildevandet skulle udledes i den lavvandede vig, og dels ved sin placering i bunden af vigen ødelægge det enestående område. Efter at sagen var endt i Overlandvæsenskommisionen, lykkedes det foreningen at få ændret rensningsanlæggets placering til bestyrelsens forslag ved Åhusene.